Stödplattform

En av de största utmaningarna med att lyckas med ledarskapsutveckling uppstår när kursdeltagaren kommer tillbaka och ska implementera kunskapen i vardagen. Dvs när det ska gå från tanke till handling, teori till praktik, insikt till förändrat beteende.

I verkligheten är siffrorna på hur många som faktiskt lyckas med detta rejält kassa; faktiskt endast 15% enligt forskningen. Det finns en mängd olika hinder att ta hänsyn till för att lyckas.

Vi har därför i alla våra UL-kurser en lärplattform som hjälper/stöttar deltagaren att ta sig förbi dessa hinder. Lärplattformen stöttar dig som deltagare med att lyfta kunskapen från kursen till din verklighet och vardag. För det är där den gör nytta och ge effekt till din organisation.

Lärplattformen skickar ut uppgifter, följer upp och påminner dig om att hålla det levande i vardagen. Den blir också en samlingspunkt för allt som berör utbildningen, dvs du har allt på ett och samma ställa. Den håller även ihop er kursgrupp och ni stöttar varandra genom att dela med er av era kloka reflektioner. Ett bra sätt att lära av varandra!

En UL kurs går över 3+1 dagar, men lärandet är egentligen mycket mer utdraget än så. Vi lägger stor vikt vid att du ska komma förberedd till kursen på bästa sätt. Lärandet börjar långt innan själva kursen startar. I vår stödprocess har vi även dragit ut på lärandet långt efter kursen är avslutad. För det vet vi gör skillnad och ger effekt över tid.

Att få uppgifter utskickat till sig i vardagen att göra och reflektera kring har visat sig varit framgångsrikt om jag verkligen vill utveckla mitt ledarskap. Stödplattformen påminner dig att ta dig tid till detta samt hjälper dig med reflektionsfrågor och uppgifter som gör att du lyfter det till din vardag och verklighet.

Genom kurskallelsen som kommer några veckor innan kursen startar blir du inbjuden till lärplattformen där din resa börjar mot att utveckla ditt ledarskap.

Under kursen varvas teori med praktiska övningar och diskussion med reflektion. Vi lär oss på olika sätt och därför finns alla pusselbitar med för ett hållbart lärande.