Hållbar utveckling

Vi vet både från erfarenhet men även från forskning att de som lyckas på en utbildning är tyvärr ganska få. Och när vi menar lyckas så menar vi att den som gått utbildningen kommer tillbaka och använder det den lärt sig i verkligheten på arbetsplatsen. D.v.s. att det går från utbildning till utveckling, att tanke blir handling, att en insikt blir till ett förändrat beteende. För det är det som ger effekt och nytta i vardagen till er organisation. Så det gamla talesättet: ”Det är tanken som räknas”, gäller inte alltid.

Vad säger forskningen då;

15% Lyckas med att förändra sitt beteende till följd av utbildning

70% Försöker, men faller tillbaka i gamla hjulspår

15% Försöker inte ens.

Inga roliga siffror!

Det positiva är att det går att göra något åt det. Och det har vi gjort. Förutom den stödprocess som ingår i alla våra UL-kurser så erbjuder vi organisationer stöd med implementeringen av UL i verksamheten. Så att det blir på riktigt och hållbart. Vi kallar det hållbar utveckling. Och det är viktigt för er, och därmed ännu viktigare för oss.

Läs mer hur vi gör!